Założenia programu

 

Wolontariat kompetencji „Wiedza i doświadczenie”

I. Wartości.

Wolontariat opiera się na tak ważnych wartościach jak empatia, życzliwość, zaangażowanie, odpowiedzialność, solidaryzm społeczny. Podczas prac wolontariackich, pomagając i wspierając innych dzielimy się naszymi wartościami, pasją, wiedzą, doświadczeniem, czasem. Wolontariat powinien towarzyszyć nam właściwie przez cale życie wspaniale przyczyniając się dzięki swym cechom do wszechstronnego rozwoju zarówno wolontariuszy, jak i beneficjentów działań, a także otoczenia społecznego.

Wpływ na otaczający nas świat ma każda forma wolontariatu. Niezwykle potrzebny jest wolontariat rodzinny jednoczący członków rodzin wokół wspólnych wartości. Wolontariat powinien też towarzyszyć dzieciom i młodzieży w szkole, aby była ona miejscem, w którym ceni się również te same wartości i postawy. Oczywiście nie powinno zabraknąć wolontariatu także w miejscu pracy, z tych samych powodów.

Autor Małego Księcia mówił, że „Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi” - Antoine de Saint – Exupery

Jeżeli chcemy mieć silne zespoły pracowników zaangażowanych w sprawy swojej firmy, to akcje wolontariackie właśnie je wzmacniają. Wolontariat prowadzi do rozwoju wszystkich – i osób, i społeczności; zarówno wolontariuszy jak i tych, którzy tę rzadką energię otrzymują. Dla liderów organizacji biznesowych niezwykle ważne jest to, że wolontariat wzmacnia także firmę, która daje przestrzeń do organizacji wolontariatu. Wolontariat stanowi ważny element zarządzania organizacjami przez wartości. Jest niezbędny w firmach stosujących strategie zrównoważonego rozwoju, strategie odpowiedzialności społecznej czy chociażby strategie uwzględniające rolę interesariuszy w biznesie, co jest szczególnie ważne w rozwijaniu współpracy z lokalnymi społecznościami. Zdaniem wielu współczesnych liderów wzrost zaangażowania pracowników i współpracowników jest jednym z najważniejszych wyzwań biznesowych. W ramach działań wolontariackich doprowadzamy do transferu pomiędzy różnymi środowiskami i społecznościami naprawdę wartościowych zasobów, takich jak wiedza, doświadczenia, umiejętności oraz zasobu niezwykle dziś deficytowego – czasu osób, które posiadają kompetencje, wiedzę, mądrość i doświadczenie. W związku z tym niesłychanie istotna jest efektywna organizacja pracy wolontariuszy, chyba nawet jeszcze bardziej niż przy działaniach komercyjnych. Wynagrodzeniem za czas i wysiłek wolontariuszy mogą być wyłącznie efekty ich pracy. Jeżeli nie ma efektów, to marnujemy ich wiedzę, kompetencje i czas, który poświęcili i niweczymy cały dorobek działań wolontariackich.

Dlaczego wolontariat jest ważny dla przywódców biznesowych, menadżerów?

Trudno wyobrazić sobie współczesnego przywódcę, lidera czy menadżera, który nie ma dobrze rozwiniętych takich postaw jak: empatia, życzliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie - w tym szczególnie społeczne. Te postawy, które kształtuje właśnie wolontariat, nakazują współczesnemu przywódcy biznesowemu dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Można taką sytuację przyrównać do zapełnionego skarbca, w którym nie ma już miejsca na nowe bogactwa. Trzeba dzielić się wiedzą i doświadczeniem robiąc przy tym przestrzeń dla nowych inspiracji, dla nowych doświadczeń i nowych wyzwań. Można w związku z tym powiedzieć, że dobry przywódca powinien być również nauczycielem, tutorem, mentorem, odnajdywać się w relacjach pozwalających mu przekazywać w sposób efektywny swoje doświadczenie, wiedzę, pasje i zaangażowanie stając się dla innych tym, czego dzisiaj brakuje najbardziej – autorytetem.

W takich rolach bardzo dobrze odnajdują się członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze. Wolontariat kompetencji świadczony przez prezesów-wolontariuszy na rzecz liderów organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych prowadzących projekty społeczne, czy też liderów przedsiębiorczości społecznej pozwoli jak najefektywniej wykorzystać ten potencjał członków naszej społeczności. Sukcesy odnoszone przez organizacje, których liderów wspierają prezesi-wolontariusze są źródłem wielkiej satysfakcji. Widząc swój wpływ na zmianę członkowie Koalicji mogą mieć poczucie dumy i radości. Ale też oczywiście działa to wszystko w obie strony. Pasja, zaangażowanie i odpowiedzialność połączone z wiedzą i doświadczeniem liderów organizacji pozarządowych mogą być ogromną inspiracją dla przywódców biznesowych. Współczesny biznes w ogóle dużo czerpie z doświadczeń organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw społecznych, inspiruje się ich projektami. Wiele działań biznesowych jest obecnie prowadzonych na granicy świata komercyjnego, pozarządowego i społecznego.

Działania wolontariackie prezesów-wolontariuszy prowadzą ich do dojrzałego przywództwa, dają poczucie spełnienia i świadomość, że sukcesy zawodowe i biznesowe mogą iść w parze z przyczynianiem się do tego, by świat stawał się lepszy.

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecieMahatma Ghandi.

 

 

II. Realizacja/Plany

Wolontariat kompetencji stał się główną formą aktywności członków Koalicji Prezesi-wolontariusze. Beneficjentami działań byli nie tylko liderzy organizacji pozarządowych, ale także liderzy i twórcy start-upów studenckich łączących cele biznesowe i społeczne, środowiska akademickie oraz tacy odbiorcy, jak młodzież szkół ponadpodstawowych czy młodzież ze środowisk defaworyzowanych. Kilkuletnie doświadczenie pozwala nam na zbudowanie silnej tożsamości programowej i zebranie tych działań w jednym programie pod nazwą „Wiedza i doświadczenie”. Planujemy utworzenie ważnej platformy poświęconej wolontariatowi kompetencji adresowanej do młodych przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie i liderów organizacji pozarządowych. Jesteśmy pewni, że dzięki doświadczeniu, wiedzy i kompetencjom członków Koalicji oraz doświadczeniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i spółki Inwestycje Społeczne będzie to możliwe.

Dla młodych liderów biznesu i organizacji pozarządowych kontakt z liderami i menadżerami, którzy osiągnęli sukces, a do tego prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny, jest bezcenny i wpływa na ich postawę w przyszłości. Platforma „Wiedza i doświadczenie” ma im dostarczać wiedzy, ale przede wszystkim - być źródłem zawodowych i etycznych autorytetów.

 

Program wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie”

 

 1. Baza programu: program powstał jako efekt działań prowadzonych przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze w ramach wolontariatu kompetencji. Źródła:
  • warsztaty
  • doświadczenia z konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze
 2. Do kogo jest skierowany:
  • środowiska akademickie (studenci i młodzi przedsiębiorcy)
  • przedsiębiorcy społeczni
  • innowatorzy społeczni
  • liderzy organizacji pozarządowych
  • młodzież szkolna
  • młodzież ze środowisk defaworyzowanych
  • środowiska osób z niepełnosprawnościami
 3. Proponowane formy programu:
  • spotkania
  • prowadzenie warsztatów
  • mentoring
  • tutoring
  • coaching
  • webinaria

Prezentacja dokonań na stronie www.dobrybiznes.info w osobnej platformie nazwanej „Wiedza i doświadczenie” (teksty, prezentacje, relacje, fotorelacje).

Chcielibyśmy także opracować wspólnie z Prezesami-wolontariuszami szereg manuali w tym zakresie. Ponadto, planujemy wzbogacenie projektu o nowoczesne formy przekazu takie jak: videotutoriale, webinaria, itp. dostępne nie tylko dla uczestników warsztatów, ale również dla szerszego grona odbiorców, także na poziomie lokalnym: liderów zarówno organizacji pozarządowych, jak i start-upów. Prezentacji zgromadzonej wiedzy i materiałów służyć będzie strona www.dobrybiznes.info.

W ramach programu wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie” chcemy stworzyć platformę zawierającą kompendium wiedzy na temat wolontariatu kompetencji:

 • Biblioteka „Wiedzy i doświadczenia” relacje, fotorelacje, video-tutoriale, webinaria, blogi
 • Narzędzia: scenariusze zajęć, przykłady ćwiczeń warsztatowych i gier
 • Badania i analizy

 

 

 

 

Author Profile: admin

This author has published 69 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się