VII Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

„PO PIERWSZE WOLONTARIAT - nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata.”
Zapraszamy na VII konferencję Koalicji Prezesi-wolontariusze pt. „PO PIERWSZE WOLONTARIAT - nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, która odbędzie się 26 listopada 2019r., w „Przestrzeń from Facebook”, ul. Koszykowa 61 w Warszawie. W tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się jak działania liderów biznesu oraz wolontariuszy firm, ich projekty i programy, odpowiadają na wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze - opisane w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

W dobie słabnącej roli autorytetów i braku oparcia w konkretnych środowiskach reprezentujących ważne wartości, takie jak: solidaryzm, autentyczność, uczciwość, odwaga w działaniu, to właśnie wolontariusze sprawiają, że nie tracimy wiary w te wartości i wierzymy, że uda się im przetrwać. Miliony wolontariuszy na całym świecie angażują się w projekty, wspierając akcje i kampanie społeczne, przez co wpływają na zmiany postaw w takich obszarach życia i wiedzy jak: ochrona środowiska naturalnego, klimatu, świadomość praw konsumenckich. Dowodem na to jest rosnąca popularność ruchów takich jak „zero waste” „clean life” czy, „Fridays for climate”. Środowiska biznesowe są również zainteresowane spełnianiem wymagań zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Koalicja Prezesi-wolontariusze, która wkrótce zmieni nazwę na Liderzy Pro Bono, pragnie odkrywać i rozwijać korzyści jakie daje wolontariat osobom, pracownikom, menedżerom, przywódcom biznesowym, jak i całym firmom. Robi to poprzez własny przykład angażując się w wolontariat kompetencji, wspierając wolontariat pracowniczy oraz rozwijając społeczność Liderów Pro Bono, do której serdecznie zapraszamy.

Wśród prelegentów i uczestników dyskusji są prezesi i członkowie zarządów firm Koalicji Prezesi-wolontariusze, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact  Network Poland oraz zaproszeni goście, liderzy znaczących organizacji pozarządowych.
Oprócz wystąpień, w programie przewidziane są dwie debaty: „Wolontariusze buntownicy - wizjonerzy” oraz „Czego świat oczekuje od liderów biznesu”, a także prezentacje wybranych przykładów dobrych praktyk będących działaniem na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ, PROGRAM I WIĘCEJ INFORMACJI - dostępne pod adresem: www.konferencja2019.dobrybiznes.info

Konferencja skierowana jest do koordynatorów wolontariatu pracowniczego, kadry zarządzającej, członków zarządów, osób z działów HR, CSR, managerów, którzy planują wdrażanie wolontariatu, przedstawicieli NGO, ekspertów, przedsiębiorców społecznych.

Partnerem głównym VII konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze jest Orange Polska, a partnerami merytorycznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact  Network Poland. Partnerami medialnymi są: NGO.pl, kampaniespoleczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl, niepełnosprawni.pl (Fundacja Integracja).
Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółka Inwestycje Społeczne.
Kontakt: Paulina Kamyk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 22 825 68 50

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Przedłużamy nabór wniosków do Nagrody

Do 13.10. przedłużamy nabór wniosków do Nagrody "Człowiek wiedzy i doświadczenia". To honorowa nagroda przyznawana wolontariuszom, którzy swoimi kompetencjami wspierają organizacje i ważne projekty społeczne.

Do 13 października czekamy na wnioski.
Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, itp.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2017, 2018 oraz w I-szej połowie 2019 roku.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info/nagroda

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

VII Konferencja Nienieodpowiedzialni

Ruszyła rejestracja gości na VII Konferencję Nienieodpowiedzialni. Odbędzie się ona 6 listopada 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Wydarzenie to z roku na rok gromadzi coraz więcej osób. W tym roku uczestnicy będą zastanawiali się wspólnie nad rolą gniewu i buntu – czy mogą być katalizatorem pozytywnych zmian, a może są barierą w budowaniu kapitału społecznego?

Wśród zaproszonych gości m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Krzysztof Obłój, prof. Bogdan de Barbaro, Joanna Heidtman, Marcin Popkiewicz, Anna Pięta oraz Katarzyna Szymielewicz.

Idea projektu odwołuje się do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego branży finansowej.

Organizatorem konferencji jest partner społeczny Koalicji Prezesi-wolontariusze - Fundacja Nienieodpowiedzialni, a pomysłodawcą członek Koalicji - ANG Spółdzielnia.

Rejestracja na konferencję, program i więcej informacji dostępnych jest tutaj: http://2019.nienieodpowiedzialni.pl/

Wydarzenie jest bezpłatne.

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ruszyła III EDYCJA NAGRODY „Człowiek wiedzy i doświadczenia"

Niezastąpieni doradcy, opiekunowie, mentorzy – ludzie różnych profesji, którzy działając jako wolontariusze dzielą się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Wspierają organizacje pozarządowe, ważne inicjatywy społeczne, angażując się w wolontariat całym sercem.
Masz takich bohaterów w swojej organizacji albo otoczeniu?
DO 6 PAŹDZIERNIKA br. swojego kandydata do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia" może zgłosić osoba prywatna, organizacja pozarządowa lub inna instytucja.

To już III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” zainicjowanego przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze. Ideą nagrody jest wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, wspierając i przyczyniając się do rozwoju działań organizacji pozarządowych, ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć.
Nagroda ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych aktywności.
http://www.dobrybiznes.info/nagroda

Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, itp.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 9 września do 6 października 2019 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2017, 2018 oraz w I-szej połowie 2019 roku.
Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info/nagroda

W poprzednich edycjach wśród laureatów znaleźli się profesorowie, lekarze, menadżerowie, różni specjaliści w swoich profesjach – ludzie z pasją, którym los innych i świata nie jest obojętny. Więcej o laureatach poprzednich edycji można przeczytać tutaj: http://www.dobrybiznes.info/nagroda/laureaci-1-szej-edycji-nagrody

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 listopada 2019 roku, podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

O wyzwaniach współczesnego przywództwa i znaczeniu wolontariatu na rynku pracy.

Współczesny lider … to lider, który dba nie tylko o swój biznes i zysk, ale również jest wrażliwy na sprawy społeczne, dba o swoich ludzi i środowisko pracy, co w rezultacie czyni go bardziej atrakcyjnym pracodawcą. O znaczeniu wolontariatu na współczesnym rynku pracy, o wyzwaniach współczesnego przywództwa i o tym, że nie samą pracą pracownik żyje, rozmawiano podczas konferencji „Czas biznesu – czas pomagania”, która odbyła się w Białymstoku, a zorganizowana została przez Stowarzyszenie Pro Salute, Fundację Rodziny Pileckich oraz Koalicję Prezesi-wolontariusze.

 

Inicjatorką wydarzenia była prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - lekarz, naukowiec, pedagog, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, niezwykle aktywny społecznik - wielokrotnie nagradzana m.in. za swoją działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności.

 

W projekt Koalicja Prezesi-wolontariusze zaangażowani są prezesi i członkowie zarządów firm, którzy m.in. poprzez wolontariat kompetencji dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając w ten sposób organizacje pozarządowe i cenne inicjatywy społeczne. Również dbają o rozwój programów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach.

 

O tym dlaczego jest to takie ważne w dzisiejszym biznesie i jakie korzyści takie działania niosą – nie tylko osobiste, ale właśnie dla rozwoju firmy - opowiadali przedstawiciele Koalicji Prezesi-wolontariusze i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia oraz Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl), Sylwester Pedowicz (Ikano Bank AB w Polsce), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz Paulina Kamyk (koordynatorka projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze, ARFP).

 

Celem tego spotkania było także zachęcenie lokalnego biznesu do włączania się w różne działania i projekty społeczne; zaproszenie lokalnych firm i przedsiębiorców do wzmocnienia działającej już niewielkiej grupy, którą podczas konferencji reprezentowali: Maciej Żywno, pełnomocnik zarządu Unibep S.A ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, Lech Jerzy Pilecki, prezes Ryska Centrum Handlowe Sp. z o.o. oraz Jarosław Antychowicz, CEO Infinity Group Sp. z o.o.

 

Współczesny lider potrafi pomagać innym. Świadomie buduje kapitał społeczny poprzez wspieranie i dzielenie się zdobytą wiedzą, co także jest formą wolontariatu.

 

Najważniejsze przesłania konferencji:

Dzisiejszy pracownik nie chce być tylko osobą wykonującą jakieś zadania, chce być osobą realizującą coś ważnego.

Współczesny biznesmen jest liderem, który widzi potrzeby swojego otoczenia.

Współczesny przywódca jest blisko swoich ludzi i wspólnie z nimi działa społecznie.

Wśród ważnych słów w biznesie są takie jak: wrażliwość, człowieczeństwo, współodpowiedzialność, odwaga…

Pracodawca musi patrzeć na pracownika całościowo - jak na człowieka, który ma też swoje potrzeby (odpoczynek, sen, posiłek, potrzeby emocjonalne i duchowe). Dbanie o te potrzeby będzie sprzyjać jego samopoczuciu i spełnieniu, a tym samym jego efektywności (przeciwdziałając wypaleniu).

Już teraz – a trend ten będzie dynamicznie rósł – pracownicy wybierają firmy, które zwracają uwagę na ekologię, są etyczne, odpowiedzialne społecznie. Firmy, które dbają o potrzeby pracowników.  

Sfera społeczna jest częścią człowieka, dlatego trzeba ją bezustannie pielęgnować.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Koalicja Prezesi-wolontariusze partnerem społecznym krakowskiej konferencji przywódców LiGHT

„Technologia, Innowacja, Człowiek” – to hasła przewodnie V konferencji Leaders Island Insights (LiGHT), która odbyła się 13 maja 2019 roku, w Operze Krakowskiej. Konferencja LiGHT to miejsce transferu wiedzy i doświadczenia, otwartych rozmów, porywających wystąpień, networkingu, swobodnej wymiany poglądów. W tegorocznym programie znalazł się temat dotyczący wolontariatu kompetencji i roli liderów biznesu w ratowaniu cennych inicjatyw społecznych.

Takie działania bliskie są prezesom, prezeskom i członkom zarządów firm należących do Koalicji Prezesi-wolontariusze. Wśród aktywnych jej członków są Józef Kącki – twórca Konferencji LiGHT oraz Marek Rybiec – prezes iWealth Management i tegoroczny prelegent konferencji.

Marek Rybiec opowidział o swoich działaniach na rzecz Funduszu Podwójne Wyzwanie, utworzonego przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego podwójne wyzwanie polegało na wyzwaniu sportowym, tj. przebiegnięciu w 2018 roku ultramaratów 4 Deserts oraz wyzwaniu finansowym - pozyskaniu 100 000 zł na rozwój poradni leczenia bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie. Fundusz Podwójne Wyzwanie funkcjonuje według nowoczesnego modelu venture philathropy, który przedsiębiorstwom i organizacjom społecznym zapewnia z jednej strony wsparcie finansowe, a z drugiej wsparcie merytoryczne i kompetencyjne wzmacniające ich samodzielność i rozwój. Dlatego równolegle do wyzwań sportowych, wspólnie z prezeską Fundacji Hospicjum Onkologiczne pracowała grupa ekspertów – prezesów z Koalicji - którzy oferowali swoje doświadczenie i wsparcie kompetencyjne.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Prezes D.I. Xelion na Poligonie Przedsiębiorczości

Krzysztof Prasał, prezes Domu Inwestycyjnego Xelion i członek Koalicji Prezesi-wolontariusze, poprowadził wykład dla młodzieży podczas Poligonu Przedsiębiorczości w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie.

Była to już VII edycja Poligonu Przedsiębiorczości - nowoczesnego projektu edukacyjnego, którego celem jest szerzenie wiedzy ekonomicznej, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz stworzenie platformy do spotkań i dyskusji dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką gospodarczą i biznesem. Poligon Przedsiębiorczości skierowany jest do licealistów z całej Polski, a jego organizatorami są nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci L.O. im. S. I. Witkiewicza. W tegorocznym wydarzeniu, które odbyło się w dniach 14-15 lutego, udział wzięło prawie 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia, Opola, Zielonej Góry, Łomży, Płońska oraz kilku liceów z Warszawy.

„Tajniki inwestowania” to tytuł wykładu i dyskusji z młodzieżą poprowadzonej przez prezesa Krzysztofa Prasała. Opowiadał m.in. o mechanizmach inwestowania, o tym że nie ma zysku bez ryzyka – jeśli nie widać ryzyka, to znaczy, że jest ukryte, ale na pewno ono jest! …o tym, że ważna jest dywersyfikacja portfela, śledzenie trendów i strategia. Częstym błędem inwestorów jest działanie pod wpływem emocji … choć mając wizję ogromnej straty finansowej trudno przecież zachować zimną krew. Dlatego w takich sytuacjach przydaje się doradca, któremu jest łatwiej podjąć nie emocjonalną decyzję. Do inwestowania należy się przygotować, dopasować instrumenty finansowe do swoich potrzeb i predyspozycji, a potem zachować zdrowy rozsądek i trochę dystansu.

Choć nie był to temat łatwy dla licealistów, to przez całą godzinę na sali panowało pełne skupienie, a rozmowy z prezesem Krzysztofem Prasałem trwały jeszcze po zakończeniu spotkania. 

Wyrazy uznania dla prof. Zygmunta Kaweckiego, nauczyciela przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w kilku liceach w Warszawie, który od lat motywuje młodzież do rozwoju organizując im różnego rodzaju niestandardowe działania i wydarzenia.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Koszulka z podpisami "Złotek" na aukcji 27. finału WOŚP

Firma SKK - jeden z członków Koalicji Prezesi-wolontariusze - na aukcję organizowaną w ramach 27 finału WOŚP postanowiła podarować cenną, również sentymentalnie, rzecz. Jest to koszulka z podpisami "Złotek", czyli dwukrotnych Mistrzyń Europy w piłce siatkowej kobiet (w tym Agaty Mróz i trenera Andrzeja Niemczyka), którą przedstawiciele SKK sami wylicytowali podczas WOŚP w 2006 roku!
Przez 12 lat koszulka ozdabiała ściany kolejnych biur SKK, będąc chlubą i jednym z najważniejszych talizmanów firmy.
Zapraszamy do licytacji TUTAJ
Niech dobro idzie dalej w świat i się pomnaża!

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

VI konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tak licznie przybyłym na VI konferencję Koalicji Prezesi-wolontariusze, która odbyła się 27 listopada w Bussines Centre Club w Warszawie.

Tegorocznym tematem był wolontariat kompetencji w nowoczesnej filantropii oraz venture philanthropy.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym prelegentom i uczestnikom debaty pt. „Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami?”, wśród których byli: członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze - Artur Nowak-Gocławski (prezes ANG Spółdzielnia), Marek Jurkiewicz (dyrektor generalny infoPraca.pl), Ewa Radkowska-Świętoń (prezes TFI Skarbiec), Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska S.A.), Jacek Kowalski (Orange Polska), Józef Kącki (Leaders Island), Joanna Smolińska (Antalis Poland) oraz Marek Rybiec (prezes iWealth Management) - aktualnie realizujący podwójne wyzwanie na Antarktydzie - zatem połączyliśmy się z nim telefonicznie… a także zaproszeni goście - prof. Anna Giza-Poleszczuk (prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju), Ewa Konczal (przewodnicząca Rady Fundacji Valores, CEE Manager European Venture Philathropy Association (EVPA)), Jamy Goewie, dyrektor ds. rozwoju rynku i społeczeństwa EVPA i Paweł Łukasiak, prezes Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
VI konferencję Koalicji Prezesi-wolontariusze prowadził niezastąpiony Grzegorz Nawrocki.

Podczas konferencji wręczono honorowe medale laureatom II edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, która powstała po to, by uhonorować tych, którzy bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przyczyniając się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.

Decyzją kapituły laureatami zostali: Agnieszka Cenzartowicz, Alicja Chachaj, prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Maj, Krzysztof Marciniak, Joanna Skałuba. O laureatach można przeczytać na stronie http://konferencja2018.dobrybiznes.info/ (zakładka Nagroda).

Całe wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu partnerów:
Orange, ANG Spółdzielnia, Leaders Island, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Sieć Otwartych Innowacji, Nienieodpowiedzialni, Business Centre Club.
Podziękowania dla partnerów oraz patronów medialnych: Integracja, niepełnosprawni.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ngo.pl
(fot. Paweł Zań)

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

13. Biznes Mikser

W listopadzie odbył się 13. Biznes Mikser – to cykliczne spotkania, w czasie których przedsiębiorstwa społeczne prezentują swoją ofertę biznesowi. Wydarzenie to organizowane jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, we współpracy z Koalicją Prezesi-wolontariusze.

Stronę biznesu reprezentowali członkowie Koalicji: prezes Michał Ciundziewicki oraz Anna Żegocka - firma JetLine, Robert Gowin - członek zarządu Pramerica Życie TUiR, Krzysztof Michniewicz - prezes ICP Group oraz Radek Miklaszewski - prezes Directors.

Przedsiębiorcy społeczni zaprezentowali 3 projekty: projekt RATS to plan stworzenia nowej organizacji wspierającej autorów sztuk wizualnych, która wypełniłaby powstałą na rynku lukę i dostarczyła profesjonalnej obsługi zarówno dokumentalistom i artystom wizualnym, jak również podmiotom zewnętrznym, zainteresowanym usługami audiowizualnymi; projekt Meander, będący platformą etycznej współpracy i wymiany, która łączy zachodni design i technologię z tradycyjnym rzemieślnictwem z Nepalu i globalnego południa; oraz projekt Miejski Lis, łączący sporty podwórkowe z lat 90-tych z nowymi sportami miejskimi.

Tradycyjnie – bo taka jest formuła Biznes Miksera – przedstawiciel każdego z projektów miał szansę przedyskutować go z każdym z prezesów. Działo się to w 15-minutowych rundach. Zadaniem przedsiębiorców społecznych jest możliwie najbardziej atrakcyjna i ciekawa prezentacja swojego pomysłu, produktu lub usługi, natomiast zadaniem przedstawicieli biznesu jest konstruktywna krytyka prezentacji w dyskusji.
Dzięki temu strona biznesowa ma szansę poznawania sektora ekonomii społecznej, a przedsiębiorstwa społeczne mogą zweryfikować swoje pomysły i plany z najbardziej doświadczonymi ekspertami.

  

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się