Jesteśmy wolontariuszami. Pomagamy poprzez wolontariat kompetencji.

wolontariat kompetencji
wiedza i doświadczenie

Wartości

jakie nas motywują

empatia

zaangażowanie

odpowiedzialność

Zasoby

którymi się dzielimy

czas

pasja

wiedza

doświadczenie

umiejętności

Metody

spotkania

warsztaty

mentoring

tutoring

coaching

webinaria

Kogo wspieramy?

innowatorzy społeczni
przedsiębiorcy społeczni
liderzy organizacji pozarządowych
środowiska akademickie
młodzież ze środowisk defaworyzowanych
młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych
środowiska osób z niepełnosprawnościami

Co robimy

Budujemy most, dzięki któremu młodzież, studenci, obecni i przyszli innowatorzy i przedsiębiorcy społeczni, liderzy biznesu, pozytywni buntownicy oraz odkrywcy pragnący zmieniać świat otrzymują wsparcie najwyższej jakości w atmosferze zaufania, współpracy i - co najważniejsze - w pełni bezinteresownie.

Dodajemy odwagi w rozpoznawaniu własnej drogi życiowej, podejmowaniu wyzwań, uczymy sposobów rozwiązywania problemów.

Pomagamy zdobywać wiedzę w dziedzinach, które są kluczowe dla dalszego rozwoju i sukcesu zawodowego.

Wspieramy kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem.

Społeczność

Tworzymy społeczność na rzecz dojrzałego przywództwa, dającego poczucie spełnienia i świadomość, że sukcesy zawodowe i biznesowe mogą iść w parze z przyczynianiem się do tego, by świat stawał się lepszy.

Nasi partnerzyFederacja Polskich Banków Żywności

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Studenckie Forum Business Center Club (SFBCC)

Fundacja Będę Kim Zechcę

Fundacja Rejs Odkrywców

ENACTUS

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Ghandi