Laureaci 1. oraz 2. edycji Nagrody

LAUREACI 2. EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA” 2018

Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym.
Laureatka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczości Kobiet. Już po raz czwarty bierze udział w programie Biznes w Kobiecych Rękach, w którym bezinteresownie dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, dzięki czemu uczestniczki programu – będące w momencie zakładania nowych firm lub organizacji – poszerzają swoje kompetencje menedżersko-biznesowe, a także świadomość prawną. Firmy prowadzone przez jej podopieczne ciągle się rozwijają i umacniają swoją pozycję na rynku. Laureatka swoimi kompetencjami wspiera również m.in. Fundację Emerging Markets Researchers, Center of Competition Law and Consumer Protection w Gruzji czy Vital Voices.

Alicja Chachaj – nominowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od ponad 25 lat działa jako wolontariuszka. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji popularyzujących świadome dawstwo narządów (Tak dla Transplantacji) oraz akcji o charakterze prozdrowotnym i sportowym. Współorganizuje biegi, marsze, wyprawy górskie i rajdy rowerowe, których uczestnikami są osoby po przeszczepie narządów. Twórczyni projektu „Wszystkie dzieci są nasze”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież po transplantacji serca i płuc z całej Polski. Jest członkiem zarządu-wolontariuszem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Współpracuje i wspiera wiele organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni z Zabrza, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laureatka wielu wyróżnień za wieloletnią pracę na rzecz osób po transplantacji oraz zwiększanie świadomości społecznej przez promowanie idei transplantacji narządów (podpisywania deklaracji woli) i zdrowego stylu życia.

prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – nominowana przez Ogólny Szpital w Kawali (Grecja)

Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu. Inicjatorka powstania m.in. Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka/Akademii Młodego Naukowca i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Członek zespołu koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2020 w Białymstoku. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, w latach 2014–2018 była przewodniczącą Rady Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku. Założycielka Stowarzyszenia Pro Salute i jego prezes. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych. Od 2000 roku zainicjowała i współorganizowała ponad 370 akcji charytatywnych i promocyjnych. W ramach tych działań uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych osób – w tym chorych, niepełnosprawnych, w złej sytuacji życiowej. Uczy empatii, zasad równego traktowania, szacunku dla drugiego człowieka, życia i zdrowia. Prowadzi wykłady, szkolenia, warsztaty, akcje społeczne na temat zdrowego stylu życia. Pogłębia wiedzę prozdrowotną przedszkolaków, a także seniorów, zwracając uwagę na poprawę jakości życia, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie samotności i aktywizację społeczną osób starszych. Laureatka wielu wyróżnień za działania wolontariackie.

Anna Maj – nominowana przez Fundację Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicznego
Ekspert Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Odpowiada za budowanie strategii i tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami z branży fintech. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług płatniczych i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank, PayTel). Mentorka start-upów m.in. w programie Startup Collider by PwC CEE, Warsaw Booster. Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w programie SME Instrument, finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Angażuje się w projekty wspierające różnorodność w biznesie – ambasadorka European Women Payments Network. Doradza przedsiębiorcom społecznym.
W ramach wolontariatu kompetencji laureatka była doradcą i mentorem w projekcie Społeczny Start-Up i konkursie WzmocniONE organizowanym przez Fundację Ashoka. Zainicjowała działania doradcze i marketingowe, które przyczyniły się do uruchomienia organizacji o charakterze społecznych start-upów – Mamo Pracuj i HospiCare. Oba projekty zaistniały na rynku skutecznie i z dużym rozmachem. W procesie doradczym konkursu WzmocniONE kandydatka wspierała Fundację Carrots. Współpraca laureatki z innowatorami Ashoki trwa nieprzerwanie od trzech lat.

Krzysztof Marciniak – nominowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa
Ekspert od systemów informacyjnych, informatycznych oraz teorii i praktyki zarządzania. Od 1999 roku w branży motoryzacyjnej – obecnie w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Projektuje i wdraża oryginalne koncepcje i rozwiązania. W 2000 roku skierował swoje motoryzacyjne pasje w kierunku niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. W 2007 roku utworzył organizację pozarządową SPiNKa. Autor unikatowych projektów kierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. Absolwent Driver, w którego ramach dla studentów z niepełnosprawnościami były prowadzone zajęcia z nauki jazdy. Dzięki temu młodzi ludzie, kończąc studia, mieli prawo jazdy. Jest autorem pierwszego wydania „Poradnika niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”, kompendium wiedzy o możliwościach korzystania osób niepełnosprawnych z dobrodziejstw motoryzacji. Opracował i wdraża koncepcję powołania w Polsce Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON). Będzie to wyjątkowa placówka, w której nowoczesna wiedza medyczna, technika i inżynieria samochodowa pozwolą dostosować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy z konkretną niepełnosprawnością. Dzięki inicjatywom laureata tysiące niepełnosprawnych osób w istotny sposób zmieniły swoje życie – są mobilne motoryzacyjnie, przez co łatwiej im zdobyć pracę, założyć rodzinę, realizować marzenia.

Joanna Skałuba – nominowana przez firmę Lokomotywacja Aldona Kłobska
Od 20 lat działa w branży public relations – obecnie związana z małą agencją PR, w której koordynuje kampanie społeczne. Jako wolontariusz powołała i zarządza Fundacją CSR Res Severa, której głównym celem jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Od 2016 roku CSR Res Severa organizuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To autorski projekt edukacyjny i jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom poruszającym problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nazwa festiwalu nawiązuje do agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Poznaniacy uznali festiwal upowszechniający 17 SDGs za najlepszą inicjatywę pozarządową i festiwal otrzymał statuetkę Inicjatora. Dzięki swoim działaniom kandydatka zjednoczyła reprezentantów różnych obszarów i środowisk wokół idei promowania zrównoważonego rozwoju.

 

LAUREACI 1. EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA” 2017

Prof. Jan Madey
nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
Profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego Organizatora EUCYS). Od 23 lat z powodzeniem łączy własną karierę naukową z opieką nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów, wśród których większość to dawni podopieczni Funduszu. Jego zaangażowanie i pomoc jest jednym z sekretów polskich sukcesów w EUCYS, a autorytet i osobisty przykład sprawiają, że w działania konkursowe każdego roku angażują się dziesiątki uznanych naukowców – pracujących także, jako wolontariusze w roli jurorów Konkursu, recenzentów zgłoszonych projektów badawczych, czy opiekunów naukowych finalistów.
 
Prof. Anna Tylki – Szymańska
nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
Profesor zwyczajny w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od ponad 30 lat jej praca zawodowa i zainteresowania dotyczą chorób metabolicznych. Założyła kilka Stowarzyszeń i od 40 lat wspiera pacjentów i ich rodziny w trudnej do zaakceptowania drodze związanej z ciężkimi i nieuleczalnymi chorobami genetycznymi. W ramach wolontariatu, współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady.
 
Robert Manz
nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie
Partner Zarządzający w Enterprise Investors, zarządza funduszami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  Jest założycielem i fundatorem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, współtwórcą programu mentorskiego SBA, promującego współpracę  specjalistów inwestycyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest również współzałożycielem i członkiem Rady Fundacji Valores, funduszu filantropijnego wspierającego działania społeczne. Od 2015 roku wspiera Fundację Samodzielni Robinsonowie poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju.
 
Aleksandra Stanek – Kowalczyk
nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie
Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach transformacji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami. Jest autorką szeregu publikacji i wykładowcą z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. Członek Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym ISO 26000.
Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Starszy menadżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte. Wspiera mentoringiem i doradztwem Fundację Samodzielni Robinsonowie, pomaga w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”.
 
Grażyna Jagodzińska
nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet
Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussee w Paryżu,  nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej.  Od 25 lat właścicielka firmy projektowo-badawczej, a kilka lat temu zafascynowana kulturą i medycyną wschodu utworzyła drugą firmę, której celem jest propagowanie  Ayurvedy i zdrowego stylu życia. Za swój największy sukces uważa, że udało jej się osiągnąć harmonię pomiędzy  pracą i życiem osobistym. Pełni społeczną funkcję Wiceprezesa Międzynarodowego Forum Kobiet – Stowarzyszenia Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.
W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji.Dotychczas wspierała 6 podopiecznych w 4 edycjach programu. Pięć spośród mentee Grażyny Jagodzińskiej zarejestrowało firmę, szósta jest w trakcie.
 
Dagmara Strzębicka
nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet
Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Specjalizuje się w modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego.Współpracowała z Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan, funduszami seed i inkubatorami przedsiębiorczości (Science2Business, KIGmed, CITT, Nickel Incubator, Trio Fund) oraz inwestorami indywidualnymi.
W latach 2015-2016 brała udział w rozwijaniu sieci inwestorek indywidualnych Black Swan Fund, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i coaching projektów, przygotowania do sesji pitchingowych i procesowanie transakcji.
Jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego.Specjalizuje się w marketingu strategicznym, modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego koncepcji. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku.
Dotychczas wspierała 7 podopiecznych (5 zespołów) w 4 edycjach programu w zakresie tworzenia marek, budowania strategii marketingowych, tworzenia biznesplanów. Dzięki wsparciu Dagmary Strzębickiej udało się zmienić oraz dopracować modele biznesowe, założyć innowacyjne firmy w różnych branżach, pozyskać finansowanie dla wielu inicjatyw społecznych, a 4 Zespoły zarejestrowały firmę.
 
Rafał Szczepanik
nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci
Od 15 lat prowadzi szkolenia menedżerskie, wyjazdy integracyjne i gry symulacyjne. Jest trenerem i jednocześnie menedżerem: współzałożyciel i były wiceprezes portalu Pracuj.pl, obecnie szef fundacji szkoleniowej Training Projects i portalu HRmapa.pl. Pracował w Danii i Gwatemali, prowadził szkolenia w Hiszpanii, Holandii, Bułgarii i na Litwie. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor, które zrzesza, szkoli i certyfikuje trenerów team building. Od 10 lat prowadzi szkolenia integracyjne oraz związane z pracą w zespole, komunikacją i zarządzaniem zespołem.
Jeden z 4 najlepszych polskich trenerów biznesu (wg  rankingu  Profit i  KPMG) o dużym doświadczeniu. Autor książki  „Budowanie zespołu” oraz współautor książki „Budowanie kultury innowacyjności”. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc
w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników.
 
Małgorzata Marek
nominowana przez Fundację PwC
Małgorzata Marek posiada ponad 15  doświadczenie biznesowe, szczególnie w zakresie budowania strategii rozwoju biznesu, komunikacyjnych, edukacyjnych, a także Diversity czyli zarządzania różnorodnością. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, Parlamencie Brytyjskim, Pracodawcach RP i Provident Polska. W PwC odpowiada za działania z obszaru CSR w 27 państwach Europy Środkowo Wschodniej - koncentrując się na rozwoju przedsiębiorczości, projektach z zakresu edukacji i innowacji społecznych. Współtworzyła globalną strategię CSR firmy, doradza w tworzeniu usług i produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju w regionie. Małgorzata zasiada w jury konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, przewodniczy pracom komitetu ds. CSR  Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej a także jest doradcą pro bono ds. rozwoju NesST Polska i ambasadorką Programu Pomocy Pierwsza Praca. Jest także certyfikowanym coachem (ICF i EMCC EQA).
Jako menadżerka w PwC, odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Od 6 lat bierze udział w programie coachingowym który ma na celu rozwój lidera oraz pracę nad poprawą efektywności działania organizacji pozarządowej. Efektami pracy coacha z coachee było m.in. stworzenie nowych inicjatyw oraz produktów przez organizacje, pozyskanie nowych partnerów, poznanie nowych narzędzi. Przykładem jest Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy, który dzięki pracy coachingowej z Małgorzatą stworzył 2 nowe produkty i zdobył nagrodę na targach turystycznych w Kielcach. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61, Fundację Pomocy Pierwsza Praca.

Author Profile: encode

This author has published 8 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się